Vi har byggt ett stort uterum med mellanvägg hos 2 grannar i Göteborg